Cinsel Terapi Workshop
Program tamamlanmıştır.

Kimler Katılabilir: 
•    Psikologlar
•    Psikolojik Danışmanlar
•    Psikiyatristler
•    Ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapanlar
•    Ruh sağlığı alanlında okuyan 3.4 sınıf öğrencileri
•    Kadın doğum uzmanları ve asistanları
•    Sosyal hizmet uzmanı
•    Aile danışmanları
•    Psikiyatri hemşiresi
•    Kadın doğum hemşiresi