Kurumsal danışmanlık, şirket içerisinde çalışan personelin daha verimli olabilmeleri için birbirleriyle uyumluluğunu artırmak adına verilen psikoterapi ve psikolojik hizmetleridir. Çalışanların sağlıklı ruhsal durumu, şirketlerin iş hacimlerinin artışı konusunda direkt etkilidir. Bireyler çalışma alanı içerisinde sadece maddi tatmini değil manevi huzuru da aramaktadır. Ancak bu ikisi birleşince tam verim sağlanmaktadır. Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden faydalanan firmalar, daha başarılı olmakta ve bireysel iş kapasitesinde ciddi anlamda artış gözlenmektedir.

Şirketler için doğru elemanı bulma ve belirlenen hedefler doğrultusunda ilerleme son derece önemlidir. Satış ve pazarlama konusunda ileri tekniklerin kullanılması ancak sağlıklı bir ruhsal duruma sahip çalışanlarla gerçekleşecektir. Bu anlamda birçok firma şirket danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kurumsal Danışmanlık Nedir?


Firmaların insan kaynakları yönetimi ve diğer birimleri ile etkili iletişim ve doğru çalışma stratejileri oluşturulması açısından çalışanların hizmetine sunulan danışmanlık türüdür. Şirketler, çalışanları ile ortak amaç doğrultusunda işbirliği yaptığı sürece ortaya efektif bir sonuç çıkacaktır. Doğru bir çözüm ve etkili iletişim ile iyi bir analiz yapılarak şirketlerin iş potansiyelleri yükseltilmeye çalışılır.Bu amaçla çalışanlara çeşitli eğitimler verilir. Bu eğitimin aşamaları şu şekildedir;


İletişimin İyileştirici Gücü; çalışanların aralarında yaşadıkları iletişim kopuklukları sonucunda meydana gelen yanlış anlaşılmalar iş verimini önemli ölçüde düşürür. Bu yöntemle amaç, sürekli iletişim halinde olan elemanların yaşadıkları iletişim kopuklukları bulunarak yerine yeni davranışlar yerleştirmektir.
Kendinle Tanışma Eğitimi; şirketin iş yoğunlu ve stresi içerisinde çalışanlar kendilerine vakit ayırmada genelde zorluk çeker. Burada temel amaç; çalışanlara ne oldukları ve amaçları hakkında farkındalık yaratmaktır.
İçindeki Cevheri Ortaya Çıkarma; zamanın işleyişi içinde farkında olmadan motonluğa düşülmekte ve bu da şirket verimliliğini önemli ölçüde düşürmektedir. Bu aşamada çalışanlara içlerindeki potansiyellerini keşfetmeleri adına eğitimler verilir.
Duygularımız İle Tanışma Ve Dönüştürme Eğitimi; iş hayatının yoğun stresi, zaman zaman çalışanların hisleri ile örtüşmemektedir. Ancak bu durumlarda duyguları dışa vurmak bastırmaktan daha etkili ve çözülebilir bir davranış olacaktır. Bu amaçla şirket elemanlarına davranış değiştirme ve duyguları dışarı yansıtabilme eğitimleri verilebilmektedir.
Motivasyon Eğitimi; şirket içinde bazı durumlarda motivasyon eksiklikleri yaşanması gayet doğal bir durumdur. Ancak bunun sürekli olması ve çözüme kavuşturulması adına motivasyon eğitimi alınması sorunların sürekliliğini engelleyecektir.
İkna Sanatı Ve Başarı Psikoljisi; çalışanların müşteriler ile diyalogları genelde ikna üzerine kuruludur. Eğer etkili konuşma sanatı kullanılırsa iş alınır ve böylece şirket içerisinde başarı sağlanır. Stratejik yönetimle ikna sanatı ve başarı psikolojisi kolaylıkla elde edilebilir.


Küreselleşen dünyada rekabet koşulları artmış kurumsal anlamda gelişim için psikolojik stratejiler, motivasyon en gerekli hususlardan biri haline gelmiştir.  Marmara Psikoloji olarak her ölçekteki şirket ve her seviyedeki çalışanın verimliliğini artırıcı uygulamalarımız mevcuttur. Kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz;kurumsal eğitimler, işe alım kişilik testleri,çalışanların işe uygunluğu ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi, kurum içi etkili iletişim, ekip ruhu oluşturma, motivasyon artırma teknikleri bulunmaktadır.