Tanıdan Tedaviye Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi

Prof. Dr. Özalp EKİNCİ
10 Modül
30 Saat

Modül 1. Bebeklikten çocukluğa gelişim: Normal, sınırda ve anormal gelişimin ayırımı 

Modülün Amacı Katılımcıların, bebeklikten çocukluğa gelişimi öğrenmesi; normal, sınırda ve anormal gelişimin ayırımını yapabilmesi

Modülün İçeriği

 • Dil gelişimi
 • Bilişsel gelişim
 • Psikososyalgelişim
 • Akran etkileşimi ve oyun gelişimi


Modül Sonunda Katılımcılar; 

 • Hayatın ilk yılından itibaren bebeklerde konuşmanın ve sosyal iletişim becerilerinin hangi basamaklarda ve hangi dönemlerde geliştiğini
 • Düşünce ve bilişsel gelişimin nasıl ilerlediğini
 • Bebeklikten ergenliğe pikososyalgelişimin nasıl devam ettiğini
 • Akran etkileşimi ve oyun gelişiminin basamaklarını
 • Tüm bu gelişim basamaklarında normal, anormal ve sınırda gelişimin nasıl belirlendiğini öğrenecekler.

 

Modül 2. Otizm Spektrum bozukluğu

Modülün Amacı Katılımcıların OSB’nin tarihini öğrenmesi, bebeklikten yetişkinliğe OSB’nin tanımını ve yaşa özgü belirtilerini kavraması ve aileye OSB ile ilgili doğru bilgilendirme yapabilir hale gelmesi

Modülün İçeriği

 • OSB’nin tanımı
 • OSB’nin tarihi
 • Bebeklikte OSB Belirtileri
 • Erken çocuklukta OSB Belirtileri 
 • Ergenlikte OSB Belirtileri
 • Yetişkinlikte OSB Belirtileri
 • Ailenin bilgilendirilmesinde uyulması gereken kurallar
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • OSB’nin genel özelliklerini, OSB’nin tarihsel gelişimini, doğumdan itibaren bebeklikte, erken çocuklukta, ergenlikte OSB Belirtilerini, yetişkinlikte OSB’nin nasıl belirtilerle gittiğini ve ailenin bilgilendirilmesinde uyulması gereken kuralları ayrıntılı olarak öğrenecekler ve olgu örnekleri ile alıştırma yapma olanağı bulacaklar.

Modül 3. OSB’de Tanısal Değerlendirme

Modülün Amacı Katılımcıların OSB’nin tanı kriterlerini ve ilgili ölçek ve testleri kullanarak, kapsamı bir tanısal değerlendirme yapmayı öğrenmesi ve OSB ile karışabilecek durumlar hakkında bilgi sahibi olması

Modülün İçeriği

 • OSB’de DSM kriterlerinin kullanımı ve yorumlanması
 • OSB’de yapılandırılmış görüşme teknikleri
 • CARS, ABC, SDKL ve diğer ölçeklerin kullanımı
 • Gelişim ve Zeka testlerinin yorumlanması
 • Nörolojik inceleme ve EEG
 • OSB ile karışabilen durumlarda ayırıcı tanı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • OSB’de DSM kriterlerinin kullanımını, ölçek ve testlerin yerinde kullanımını ve doğru yorumlanmasını, olguların zeka becerilerini doğru tanımlamayı öğrenecek ve olgu değerlendirmesi ile ilgili alıştırma yapma olanağı bulacak.

 

Modül 4. OSB Alt Tipleri

Modülün amacı; Katılımcıların OSB’nin alt tiplerini klinik belirtiler, nöropsikolojik işlevler ve gelişimsel özelliklerine göre ayırt edebilmesi ve doğru tanıyı bulmayı öğrenmesi

Modülün İçeriği:

 • Asperger Sendromu
 • Yüksek fonksiyonlu Otizm
 • Hafif OSB/Atipik otizm
 • OSB ve Zihinsel gerilik
 • Genetik sendromlar ve OSB
 • OSB ve işitme kaybı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar;

Toplumda çok merak edilen Asperger sendromu, atipik otizm ve yüksek fonksiyonlu otizm gibi OSB alt tiplerini, klinik özellikleri ve eşlik eden durumlarla birlikte kapsamlı şekilde öğrenecek ve olgu örnekleri ile alıştırma yapma olanağı bulacak.

 

Modül 5. OSB’nin Etiyolojisi ve Yeni Tedavi Arayışları

Modülün amacı: Katılımcıların OSB’nin görülme sıklığı ve etiyolojisi ile güncel bilimsel veriler öğrenmesi ve olguların tedavi ve gidişatları ile ilişkisini bilimsel veriler ışığında yorumlayabilmesi

Modül İçeriği:

 • Prevalans: OSB gerçekten artıyor mu?
 • OSB’nin genetiği hakkında son gelişmeler
 • Çevresel faktörlerin OSB’de yeri
 • OSB’de beyin-barsak aksı ile
 • Oksitosinin OSB’deki yeri
 • Gaba ve Glutamat sistemleri
 • Gelecek dönem için aday ilaç tedavileri

Modül Sonunda Katılımcılar; OSB’nin görülme sıklığı ve ilişkili genetik, çevresel ve tıbbi etmenlerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olacak; gelecek dönem aday tedavilerle ilgili en güncel bilgileri öğrenmiş olacak.

 

Modül 6. OSB’de Davranışsal Sorunların ve Eş Tanıların Tedavisi

Modülün Amacı: Katılımcıların OSB’ye eşlik eden davranışsal ve emosyonel bozuklukların belirtilerini öğrenmesi, doğru olarak tanımlaması ve yaklaşım ilkelerini kavraması

Modül İçeriği:

 • Agresif davranışlar
 • Basmakalıp hareketler
 • DEHB
 • OKB ve tik bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Depresif bozukluklar
 • Epilepsi

Modül Sonunda Katılımcılar: OSB’nin genel belirtileri arasında yer alan basmakalıp davranışlar ve sık olarak eşlik eden agresif davranışlar, DEHB, OKB, tik bozukluğu, kaygı bozuklukları ve depresif belirtirler gibi yakınmaları doğru olarak tanımlayacak ve tedavilerinin prensiplerini öğrenecek.

 

Modül 7. Hayat Kalitesi ile İlgili Müdahaleler

Modülün Amacı: OSB’li olgularda hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve sık görülen uyku sorunları, yeme bozuklukları, sosyal hayata katılım güçlükleri, okul problemleri gibi genel sorunlar ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak

Modül İçeriği:

 • OSB’de uyku sorunlarına yaklaşım
 • OSB’de yeme sorunlarına yaklaşım
 • Sosyal hayatta katılım için kademeli yaklaşım
 • Okul problemleri
 • Ergenlik sorunlarına yaklaşım
 • Yetişkinlikte bağımsız hayat için müdahaleler
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar: OSB’li çocuk, ergen ve yetişkinlerin hayat kalitelerini artırıcı müdahaleler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacak ve olgu örnekleri üzerinde alıştırma yapma olanağı bulacak.

 

Modül 8. OSB’de Otizm Erken Müdahale Programları ve Önleyici Yaklaşımlar

Modülün Amacı: OSB’li 2 yaş ve öncesi olgularda erken dönemde uygulanacak yaklaşımlar ve riskli bebeklerde önleyici müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak

Modül İçeriği:

 • M-CHAT tarama testi ve takip görüşmesinin kullanımı
 • Hayatın ilk yılı için erken müdahale programları
 • Bebeklik çağında doğru uyaran sunumu 
 • Önleyici ebeveynlik uygulamaları
 • Oyunun sosyal gelişimde kullanımı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar; Riskli bebeklerin tarama yöntemlerini, 2 yaş ve öncesinde belirtileri olan çocuklar için erken dönemde uygulanabilecek müdahale yöntemlerini ve ebeveynlere öğretilebilecek sosyal&davranışsal müdahaleleri öğrenecekler ve olgu üzerinde alıştırma imkanı bulacaklar. 

 

Modül 9. OSB’de Davranış Temelli Eğitsel Yaklaşımlar ve Zihin Okuma

Modülün amacı: OSB’de uygulanan davranışsal temelli eğitim yaklaşımlarını, genel ilkeleri ve uygulama basamakları ile öğrenmek; PRT yöntemi ile doğal ortamda uygulanabilecek eğitsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Modülün İçeriği:

 • Özel eğitim yaklaşımlarının temel özellikleri ve uygulama ilkeleri
 • Ailelerin uygulayacağı doğal yöntemler ve temel tepki eğitimi (PRT)
 • Sosyal motivasyon ve iletişim için doğru fırsatların sunulması
 • OSB’de dil gelişimi için aile temelli eğitim programı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması 

Modül Sonunda Katılımcılar; OSB’de uygulanan özel eğitim yaklaşımları ile ilgili genel bilgi sahibi olacaklar; ailelerin evde ve doğal ortamda uygulayabileceği temel tepki eğitimi (PRT)’nin genel ilkelerini öğrenecekler ve dil gelişimi üzerine doğal ortamda uygulanabilecek yöntemlerle ilgili alıştırma imkanı bulacaklar.

 

Modül 10. Tanıdan Tedaviye Olgu Örnekleri Üzerinde Supervizyon 

Modülün Amacı: Katılımcıların getireceği olgu örnekleri üzerinde, kurs boyunca anlatılan bilgiler ve uygulamalar kullanılarak genel supervizyon çalışması yapılması.

Modül Sonunda Katılımcılar; Tanıdan tedaviye ve sosyal yaklaşımlara bir olgunun nasıl yönetileceği ile ilgili alıştırma olanağı bulacaklar.

Prof. Dr. Özalp Ekinci

SBÜ Çocuk Psikiyatrisi AB Dalı Başkanı

Erenköy Kliniği Eğitim Sorumlusu

Otizm Araştırma Merkezi müdürü

Uluslararası sertifikalı Temel Tepki Öğretimi (PRT) uygulayıcısı

Çocuk Uyku Tıbbı uzmanı                  

20 yıllık klinik ve öğretim üyeliği deneyimi

Amerika Birleşik Devletleri tecrübesi

 

Tanıdan Tedaviye Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi

Eğitim İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Eğitim Süresi 10 Modüldür
10 Haftada Tamamlanacaktır
Pazar günleri gerçekleştirilecektir
Saat 19:30 – 22:30 Arası Yapılır
Online eğitimler, Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğitim kayıt altına alınmaktadır. Her ders için 10 gün süre ile izleme hakkınız bulunmaktadır. (Maksimum iki modül izleme hakkınız bulunmaktadır)

Her modül öncesinde Prof.Dr Özalp EKİNCİ tarafından hazırlanan sunum ve materyaller katılımcılar ile paylaşılmaktadır

 

 • 22-29 Ekim
 • 5-12-19-26 Kasım
 • 3-10-17-24 Aralık

 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Psikiyatristler
 • Doktorlar
 • Psikiyatrist Hemşireleri
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Çocuk Gelişimi
 • Özel Eğitim
 • Ergoterapistler
 • Dil ve Konuşma Terapistleri
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Bu alanlarda bulunan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 
 • Aile Danışmanları

Marmara Psikoloji tarafından verilen eğitmen imzası ile katılım belgesi verilmektedir.

Öğrenci belgeniz veya mezuniyet belgeniz gerekmektedir.

 • Kontenjan sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.
 • 3-4 kişilik gruplarda %5 bulunmaktadır. 
 • 5-9 kişilik gruplarda %10 indirim bulunmaktadır.
 • 10 kişi ve üzeri gruplarda %15 indirim bulunmaktadır. 
 • Eğitime kayıt olduktan sonra yapılan iptallerde kapora iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başladıktan sonra yapılan iptallerde ise eğitim ücreti iadesi yapılmayacaktır. 
 • Kişiler katılamadığı  2 modüle bir sonraki eğitim grubu ile ücretsiz katılabilirler. Marmara Psikoloji tarafından bilgilendirilmesi yapılır. 2 modül devamsızlığı geçmesi halinde belge almaya hak kazanamaz. İsterse yapılacak olan sonraki eğitim gruplarına yeni fiyat üzerinden kayıt yaptırabilir.
 • Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

Marmara Psikoloji olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmalar ve  yetkinliğine  önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.
 

Prof. Dr. Özalp EKİNCİ - ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş

1978 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Özalp Ekinci, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

2009-2011 yılları arasında Hatay’da zorunlu hizmet görevini yapan Dr. Ekinci, Hatay Valiliği’nin görevlendirmesi ile ergenlerde madde bağımlılığı komisyonunu yürüttü.

Uzmanlık eğitimi sırasında uyku bozuklukları üzerine eğitim aldı. Dr. Ekinci 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik ve Gelişimsel Nöroloji kliniğinde klinik ve araştırma çalışmalarında bulundu. Amerika’da geçirdiği dönemde otizm, otistik gerileme, çocuklarda EEG kullanımı, uyku ve dil gerilemeleri üzerine çalışmalar yaptı. Otizm, dil bozuklukları ve çocuklarda müzik algısı üzerine uluslararası kongrelerde davetli konuşmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası kongrelerde DEHB, psikiyatrik ilaç tedavileri ve uyku bozuklukları üzerine kurslar düzenledi. 

Temel araştırma ilgi alanları otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, uyku bozuklukları, otizmde davranış temelli özel eğitim uygulamaları, okula uyum sorunları, psikofarmakolojik ilaç tedavileri, epilepside psikiyatrik belirtiler, çocuk ve ergenlerde bağımlılıklar ve internet kullanımının ergenlerde ruh sağlığına etkileridir. Dr. Ekinci’nin uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. 

Dr. Ekinci epilepsi, otizm ve gelişimsel bozukluklar üzerine uluslararası dergilerde editörler kurulu üyeliği yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Epilepsy Behavior dergisinin ülkemizden tek editörler kurulu üyesidir. Otizmde kanıta dayalı özel eğitimlerden Temel Tepki Öğretimi (PRT) konusunda uluslararası uygulayıcı sertifikası bulunmaktadır.

Dr. Özalp Ekinci Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanıdır. Aynı üniversitenin bünyesinde yer alan ve kendi önerisi ile kurulan Otizm Araştırma Merkezinin de Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneğinin bağımlılık komisyonu başkanıdır. 2013 yılında Doçentlik ve 2021 yılında profesörlük ünvanı almıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM