Oyun Terapisi Eğitimi

Doç. Dr. Yasemin TAŞ TORUN
6 Modül
54 Saat

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Nedir?

 Yönlendirilmemiş oyunun ve terapist ile çocuk arasındaki ilişkinin iyileştirici gücünü temel alanduygusal, davranışsal ya da gelişimsel güçlükler yaşayan 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir terapi modelidir. Sorun çözmenin yanı sıra önleyici ve koruyucu olarak da çocukların ruhsal dünyalarında etki gösterir. Terapist ve çocuk arasındaki ilişkinin gücünü merkeze alan  ilişki temelli oyun terapilerinin tarihi Carl Rogers’a dayanır. Rogers önceleri “nondirektif-yönlendirici olmayan” adını verdiği terapi yaklaşımını daha sonra “danışan-merkezli terapi” şeklinde değiştirmiştir. Rogers terapide değişimin, kurulan ilişki ile gerçekleştiğine inanmıştır. Rogers’ın öğrencilerinden olan Virginia Axline 1940’lı yılların sonunda danışan merkezli terapinin prensiplerini oyun terapisine uyarlamıştır. Bunun sonucu olarak çocuk merkezli oyun terapisinin temelleri atılmıştır. Bu terapide terapistin rolü çocuğun kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Terapist bunu çocuğun düşüncelerini, eylemlerini, söylemlerini ve duygularını ona geri yansıtarak yapmaktadır. Axline tarafından geliştirilen bu terapi yaklaşımı daha sonra Garry Landreth tarafından sistemleştirilmiş ve “çocuk merkezli oyun terapisi” adı ile anılmaya başlanmıştır. 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi; oyunu gelişimsel olarak çocuğun kendine özgü dili ve özgür alanı olarak tanımlar. En önemli figürün çocuk olduğu, oyunu ve davranışlarını kendisinin yönlendirdiği bu güvenli alanda kimse ona ne yapması gerektiğini söylemez, tavsiyede bulunmaz ve çocuğun mahremiyetini ihlal etmez. Yetişkinlerin yönlendirmesi, himayesi, sınırlaması, destek veya müdahalelerinin olmadığı bir ortam çocuk için özel bir deneyimdir. Bu anlamda çocuk merkezli oyun terapisi çocuğun problemine değil “çocuğa” odaklanır. Çocukların kendi sorunlarını kendi yollarıyla çözebilme becerileri olduğuna inanır ve terapist çocuğun oyunun içeriğini yönlendirmeden kaçınarak çocuğun sorunu kendi yoluyla çözebileceğine güvendiğini gösterir. Destekleyici bir ortam sağlandığında, çocuk doğal olarak kendini geliştirmeye yönelecek ve kendi problemlerini çözebilmek için sorumluluk alacaktır. Bu yaklaşım; çocuklara duygularını daha iyi anlamaları, duygularını daha iyi ifade etmelerini, problem çözme becerilerinin gelişmesini, zorlu yaşam olaylarıyla daha kolay başedebilmesini,benlik saygılarının artması ve özkontrolün gelişmesi gibi pek çok alanda katkı sunmaktadır.

Bu eğitim programın temel amacı; Katılımcıların gelişimsel perspektiften çocuk ve oyun arasındaki ilişkiyi kavrayabilmelerini sağlamak, farklı oyun terapisi türlerini tanıtmak, çocuk merkezli oyun terapisinin temel ilkelerini, diğer oyun terapisi yöntemlerinden farklılıklarını öğrenmelerini sağlamak, çocuk merkezli oyun terapisinin rasyonelini, becerilerini, seans yapılanmasını, oyun malzemelerini ve farklı endikasyonlarda kullanım alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Her modülde teorik bilgilerin işlenmesiyle beraber eğitmenin kendisine ait gerçek seans videolarını izleterek uygulama yapılması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

 1. Modül     

Teorik Konular

  • Oyunun Önemi
  • Oyun Ve Çocuk Gelişimi
  • Çocuk Ve Oyun İlişkisinde Güncel Yaklaşımlar
  • Oyunun Terapotik Kullanımı
  • Neden Ve Ne Zaman Oyun Terapisi?
  • Farklı Oyun Terapisi Türleri
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Giriş
 1. Modül  

 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Temel Kavramlar

  • Temel İlkeler
  • Oyun Odasının Düzenlenmesi
  • Çocuk
  • Terapist
  • Ebeveynler
  • Sürecin İşleyişi
 1. Modül

 Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde Temel Beceriler

  • Yapılandırma
  • Empatik Dinleme
  • Çocuk Merkezli Hayali Oyun
  • Sınır Koyma
  • Kendini Düzenleme
 1. Modül 

 Oyun Temalarının Tanımlanması Ve Yorumlanması

  • Oyun Temalarını Tanımlama
  • Oyun Temalarını Değerlendirme
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde Tematik Aşamalar
  • Oyun Temalarının Bağlamsal Değerlendirmesi (Duygusal Ton, Agresif Oyun Vb)
  • Yaygın Oyun Temaları
  • Oyun Temalarını Yorumlama Örnekleri Ve Önerileri
 
 1. Modül 

Sürece Ebeveyn Ve/ Veya Öğretmen Dahil Etmek

  • Ebeveynlere Ve Öğretmenlere Çocuk Merkezli Oyun Terapisinitanıtmak
  • Tedavi Hedeflerini Yapılandırmak
  • Direnci Ele Almak
  • Davranış Ve Tutum Konularını Çalışmak
  • Okul Sorunlarını Ele Almak
  • Sınıf Uygulamaları
  • Grup Uygulamaları
 1. Modül 

 Pratik Konular- Sorular

  • Farklı Mevcut Problemlerde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Kaygı, Boşanma, Gelişimsel Sorunlar, Bağlanma Sorunları, Travma  Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Travma Vb)
  • Çocukların Seçtiği Davranışlar Ve Özel Durumlar İle Başa Çıkmada Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Yeri (Agresyon, Aşırı Çekingenlik, İçe Kapanma Vb.)

 

Oyun Terapisi Eğitimi

Eğitim İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Her modülde teorik bilgilerin işlenmesiyle beraber eğitmenin kendisine ait gerçek seans videolarını izleterek uygulama yapılması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

Her modül öncesinde Doç. Dr Yasemin TAŞ TORUN tarafından hazırlanan sunum ve materyaller katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

Eğitim Süresi: Toplam 6 Modül, 54 saattir 
Pazar günleri gerçekleştirilecektir
Saat 10.00 – 18.00 Arası Yapılır
 Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir

Eğitim kayıt altına alınmaktadır. Her modül için 10 gün süre ile izleme hakkınız bulunmaktadır. (Maksimum iki modül izleme hakkınız bulunmaktadır)

 • 25 Ağustos
 • 01 Eylül
 • 08 Eylül
 • 15 Eylül   
 • 22 Eylül
 • 29 Eylül

 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikiyatristler
 • Psikiyatrist asistanları
 • Ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapanlar
 • Psikiyatri hemşireleri
 • Sosyal hizmet uzmanları
 • Çocuk gelişim
 • Ergoterapistler
 • İlgli bölümlerin 3. ve 4 sınıf öğrencileri

İki ayrı belge verilmektedir.

 1. Üniversite onaylı eğitim sertifikası ( E- Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz) verilecektir.
 2. Marmara Psikoloji tarafından verilen Doç. Dr. Yasemin TAŞ TORUN  imzası ile eğitim belgesi verilmektedir.

Öğrenci belgeniz veya mezuniyet belgeniz gerekmektedir.

 • Kontenjan sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.
 • 3-4 kişilik gruplarda %5 bulunmaktadır. 
 • 5-9 kişilik gruplarda %10 indirim bulunmaktadır.
 • 10 kişi ve üzeri gruplarda %15 indirim bulunmaktadır. 
 • Eğitime kayıt olduktan sonra yapılan iptallerde kapora iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başladıktan sonra yapılan iptallerde ise eğitim ücreti iadesi yapılmayacaktır. 
 • Kişiler katılamadığı  2 modüle bir sonraki eğitim grubu ile ücretsiz katılabilirler. Marmara Psikoloji tarafından bilgilendirilmesi yapılır. 2 modül devamsızlığı geçmesi halinde belge almaya hak kazanamaz. İsterse yapılacak olan sonraki eğitim gruplarına yeni fiyat üzerinden kayıt yaptırabilir.
 • Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

 Marmara Psikoloji olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmalar ve  yetkinliğine  önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.
 

Doç. Dr. Yasemin TAŞ TORUN

 Doç. Dr. Yasemin TAŞ TORUN 1986 doğumlu olup, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2011-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Asistan Doktor olarak çalışmış ve 2016 yılında “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tedavi Öncesi ve Sonrasında Yürütücü İşlevlerin Değerlendirilmesi ”adlı tez ile Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Doç. Dr. Yasemin TAŞ TORUN  2016-2019 yılları arasında Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı, 2019-2022 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2022 yılında doçent ünvanını almıştır.

Prof.Dr. Bahar GÖKLER ve Prof.Dr. Ferhunde ÖKTEM süpervizorlüğünde oyun terapisi eğitimlerini 2013 yılında tamamlamış sertifikalandırılmış, 10 yılı aşkın süredir oyun terapisi uygulamalarını aktif olarak gerçekleştirmekte ve bu alanda eğitimler vermektedir. Oyun terapisine ek olarak Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler, Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık terapileri eğitimlerini tamamlamış ve aktif olarak uygulamaktadır. Ayrıca ruh sağlığı çalışanlarına ve ailelere yönelik nörogelişimsel bozukluklar kapsamında eğitimler vermektedir. 

Sertifika

Dehb gündem, dehb gündem, kapadokya/türkı̇ye, sertifika, 21.09.2019 -22.09.2019 (ulusal) 

Çocuklarda bı̇lı̇şsel davranışçı terapı̇ler: kaygı ve depresyon, 14-16 şubat 2018- prof.dr.mualla öztürk sempozyumu-ankara ünı̇versı̇tesı̇, ankara ünı̇versı̇tesı̇ tıp fakültesı̇- 

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabı̇lı̇m dalı, sertifika, 14.02.2018 -16.02.2018 (ulusal) 

Prof.dr.selahattı̇n şenolbahar okulu, 3.prof.dr.selahattı̇n şenolbahar okulu, azka otel/bodrum, sertifika, 16.03.2017 -19.03.2017 (ulusal) 

Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 24.ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, konya/türkiye, sertifika, 09.04.2014 -12.04.2014 (ulusal) 

Uluslararası leyla zı̇lelı̇ psı̇kanalı̇z sempozyumu, 2.uluslararası leyla zı̇lelı̇ psı̇kanalı̇z sempozyumu-acıdan şı̇ddete , ankara, sertifika, 04.10.2013 -06.10.2013 (uluslararası) 

Mesleki geleceğini planlama ve akademik destek, liderlik programı, mesleki geleceğini planlama ve akademik destek, liderlik programı, türk tabibler birliği, sertifika, 13.10.2012 -14.10.2012 (ulusal) 

Çocuk ve ergenlerde psı̇koterapı̇ler, çocuk ve ergenlerde psı̇koterapı̇ler prof.dr. Mualla 472270öztürk sempozyumu , ankara ünı̇versı̇tesı̇ tıp fakültesı̇ çocuk ve ergen ruh sağlığı ve 

Hastalıkları anabı̇lı̇m dalı, sertifika, 20.02.2012 -22.02.2012 (ulusal) 

Ulusal psı̇kı̇yatrı̇ kongresı̇, 47.ulusal psı̇kı̇yatrı̇ kongresı̇, antalya/türkı̇ye, sertifika, 26.10.2011 -30.10.2011 (ulusal) 

Kurs 

Çocuk ve Ergenlerle çalışan Uzmanlar için Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT), 16 Eylül 2021 - 16 Aralık 4601032021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 39 

Saatlik olan eğitim; Prof. Dr. Runa ı̇dil Uslu ve Uzm. Dr. Özlem Sürücü tarafından verilmiştir., MINDFULNESS INSTITUTE, Kurs, 16.09.2021 -16.12.2021 (Ulusal) 

Çocuk ve ergenlerde bı̇lı̇şsel davranışçı terapı̇ kuramsal eğı̇tı̇mı̇, bı̇lı̇şsel davranışçı psı̇koterapı̇ler derneğı̇ tarafından düzenlenen çocuk ve ergenlerde bı̇lı̇şsel davranışçı terapı̇ kuramsal eğı̇tı̇mı̇, 80 saatlı̇k olarak doç.dr.vahdet görmez tarafından verı̇lmı̇ştı̇r., bı̇lı̇şsel davranışçı psı̇koterapı̇ler derneğı̇, ankara, turkı̇ye, kurs, 01.12.2020 -27.02.2021 

Psikanalitik kuramlar kursu, Psikanalitik kuramlar kursu, Türkiye çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, Türkiye, Kurs, 05.10.2013 -12.01.2014 (Ulusal) 

Oyun Terapisi Eğitimi, 64 saat 16 oturum şeklinde süpervizyonlu olarak düzenlenmiş olup, eğiticiler Prof.Dr.Ferhunde öktem ve Prof. Dr. Bahar Gökler'dir., Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye, Kurs, 

09.09.2012 -22.06.2013 (Ulusal) 

Nöropsikolojik Test Eğitimi Uygulama ve puanlama: Görsel ı̇şitsel sayı dizileri testi B formu, raven progresif matrisler testi ve çizgi yönünü belirleme testi,, Nöropsikolojik Test Eğitimi Uygulama ve puanlama: Görsel ı̇şitsel sayı dizileri testi B formu, raven progresif matrisler testi ve çizgi yönünü 

Belirleme testi, , Nörometrika AR-GE, Kurs, 13.04.2013 -14.04.2013 (Ulusal) 

Nöropsikolojik Test Eğitimi Uygulama ve puanlama: Stroop testi Tbag formu, sayı dizisi öğrenme testi ve 460087işaretleme testi, Nöropsikolojik Test Eğitimi Uygulama ve puanlama: Stroop testi Tbag formu, sayı dizisi 

Öğrenme testi ve işaretleme testi, Nörometrika AR-GE, Kurs, 26.01.2013 -27.01.2013 (Ulusal) 

Okul çağı çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve şizofreni Görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam Boyu 460079Versiyonu örneğinde Yapılandırılmış Görüşme teknikleri, Okul çağı çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve şizofreni Görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam Boyu Versiyonu örneğinde Yapılandırılmış 

Görüşme teknikleri , Türkiye çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Kurs, 24.04.2012 -25.04.2012 (Ulusal) 

Uyku ve uyku bozuklukları, prof.dr. Fuat özgen tarafından 24.03.2012 tarı̇hı̇nde 5 saat olarak eğı̇tı̇m verı̇lmı̇ştı̇r., türk psı̇kı̇yatrı̇ derneğı̇, kurs, 24.03.2012 -24.03.2012 (ulusal) 

Seminer 

Psı̇kososyal destek uygulayıcı programı, psı̇kososyal destek uygulayıcı programı-pdup ı̇kı̇ncı̇ aşama eğı̇tı̇mı̇-ruh sağlığı daı̇resı̇ başkanlığı, ankara, seminer, 19.03.2018 -23.03.2018 

(Ulusal) 

Otı̇zm spektrum bozukluğu tarama ve takı̇p programı, t.c.sağlık bakanlığı türkı̇ye halk sağlığı kurumu ruh sağlığı programları daı̇re başkanlığı, ankara, seminer, 03.03.2017 - 

Yönetilen Tezler 

Gazı unı̇versı̇tesı/tıp fakultesı/dahı̇lı tıp bılımlerı bolumu/çocuk ve ruh saglıgı ve hastalıkları anabılım dalı) 

* Yurt içi/Yurt Dışı üniversitelerde veya diğer kurumlarda yönetilen tezler 

Zeynep kübra kurt, major depresif bozukluğu olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerde triptofan/kinürenin yolağının, neopterin ve proinflamatuar sitokin düzeylerinin kontrol grubuyla karşılaştırılması, çocuk ve ruh sağlığı ve hastalıkları anabı̇lı̇m dalı,Gazı̇ ünı̇versı̇tesı̇/tıp fakültesı̇/dahı̇lı̇ tıp bı̇lı̇mlerı̇ bölümü, gazı̇ ünı̇versı̇tesı̇/tıp fakültesı̇/dahı̇lı̇ tıp bı̇lı̇mlerı̇ bölümü/çocuk ve ruh sağlığı ve hastalıkları anabı̇lı̇m dalı/ (devam ediyor) 

Projelerde Yaptığı Görevler: 

Major Depresif B ozu klu ğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompu lsif B ozu klu k Tan ılı çocu k ve Ergen lerde Triptofan /Kin ü ren in Yolağın ın , Neopterin ve
Proin flamatu ar Sitokin Dü zeylerin in Kon trol Gru bu yla Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:YASEMİN TAŞ TORUN, Araştırmacı:zeynep 

Kübra kurt, , 10/03/2022 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

Otı̇zm spektrum bozukluğu olan çocuklarda serum s100b nt3 ve bdnf düzeylerı̇, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:TAŞ TORUN YASEMİN,Araştırmacı:TUNCA HÜSEYİN,Araştırmacı:ÇAYCI SİVRİ AYŞE BANU,Araştırmacı:BARUN SÜREYYA,Araştırmacı:ÇETİN FATİH HİLMİ,Yürütücü:İŞERİ ELVAN, , 09/07/2014 - 26/04/2018 (ULUSAL) 

İdari Görevler 

Uteak üyelı̇ğı̇-gazı̇ ünı̇versı̇tesı̇ tıp fakültesı̇ 

2022 

Tıpta ı̇letı̇şı̇m becerı̇lerı̇ kurulu-üyelı̇k-eğı̇tı̇cı̇ 

2021 

Gazı̇ ünı̇versı̇tesı̇/tıp fakültesı̇/dahı̇lı̇ tıp bı̇lı̇mlerı̇ bölümü/çocuk ve ruh sağlığı ve hastalıkları anabı̇lı̇m dalı 

Gazı̇ ünı̇versı̇tesı̇/tıp fakültesı̇/dahı̇lı̇ tıp bı̇lı̇mlerı̇ bölümü/çocuk ve ruh sağlığı ve hastalıkları anabı̇lı̇m dalı 

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler 

 1. TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ, üye , 2012 
 2. TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ:ÇOGEPDER, üye , 2011 

Ödüller 

 1. Turkish Association for Psychopharmacology Outstanding Research Awards, Turkish Association for Psychopharmacology, 2013 
 2. 3.Tıpta ı̇nsan Bilimleri Kongresi: Tıp ve ı̇nsan, 2007 
 3. TIPTA İNSAN BİLİMLERİ KONGRESİ SÖZLÜ SUNUM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2005 

Dersler

2021-2022 

Lisans 

Çocuk ve ergenlerde psı̇kı̇yatrı̇k değerlendı̇rme özgül öğrenme güçlüğü
psı̇koseksüel gelı̇şı̇m ve bağlanma kuramı çocukluk çağı depresyonu

İhmal ve ı̇stı̇smar
zı̇hı̇nsel yetersı̇zlı̇kler
çocuğun psı̇kososyal ve bı̇lı̇şsel gelı̇şı̇mı̇ ıntellectual dısabılıtıes
chıldhood sleep dısorders
depressıve dısorders
learnıng dısabılıtıes
uyku-uyanıklık bozuklukları
essentıals of psychıatrıc assessment at chıldhood chıld abuse anda neglect

Tıpta Uzmanlık 

Tıpta ıletı̇sım becerı̇lerı-stres yonetı̇mı

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

 1. İçen sarper, taş torun yasemı̇n (2023). Covıd-19 induced gaming disorder and food addiction perpetuating adolescent obesity: a report on three cases. Edizioni minerva medica, 64, doi: 10.23736/s2724-6612.22.02321-1 (yayın no: 8824261) 
 2. Gül hesna, taş torun yasemı̇n, yaylalı fatma hülya, gül ahmet (2023). Facial emotion recognition in adolescent depression: the role of childhood traumas, emotion regulation difficulties, alexithymia and empathy. Medknow, 65, doi: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_284_22 (yayın no: 8321354) 
 3. Taş torun yasemı̇n,taner yasemen,güney esra,ı̇şerı̇ elvan (2022). Osmotic release oral system-methylphenidate hydrochloride (oros-mph) versus atomoxetine on executive function improvement and clinical effectiveness in ADHD: A randomized controlled trial. Applied Neuropsychology: Child, 11(4), 567-578., Doi: 10.1080/21622965.2020.1796667 (Yayın No: 6455718) 
 4. DİNÇER MUSTAFA, gökçe fatoş sinem, GÜL HESNA, TAŞ TORUN YASEMİN, BODUR ŞAHİN, CÖNGÖLOĞLU MEHMET AYHAN (2022). Is Processing Speed (Gs) related to Hyperactivity (As a Narrow Cognitive Area of Gps): A Dimensional Approach to Heterogeneity of Clinical and WISC-IV Cognitive Profiles in ADHD From rdoc/hitop Perspective. Journal of Attention Disorders, Doi: 10.1177/10870547221099963 (Yayın No: 7743831) 
 5. TAŞ TORUN YASEMİN, GÜL HESNA, YAYLALI FATMA HÜLYA, GÜL AHMET (2022). Intra/interpersonal Functions of Non-suicidal Self-injury in Adolescents with Major Depressive Disorder: The Role of Emotion Regulation, Alexithymia, and Childhood Traumas. Psychiatry, 85(1), 86-99., Doi: 10.1080/00332747.2021.1989854 (Yayın No: 7353543) 
 6. TUNCA HÜSEYİN, İŞERİ ELVAN, BARUN SÜREYYA, CİVAN KAHVE AYBENİZ, AYDEMİR ÖNDER, TAŞ TORUN YASEMİN, ÇAYCI SİVRİ AYŞE BANU, YÜKSEL SEHER, esmedere eren sevim (2022). Effects of Non-Pharmacological Interventions on Serum Levels of S100B, NT3 and BDNF in Children with Autism Spectrum Disorder. GAZI MEDICAL JOURNAL, 33(3), 253-258., Doi: 10.12996/gmj.2022.59 (Yayın No: 7743848) 
 7. TAŞ TORUN YASEMİN, İÇEN SARPER, GÜL HESNA, DÖĞER ESRA (2021). A cross-sectional study on the correlates of food addiction symptoms in adolescents seeking treatment for obesity: eating attitudes and gender differences. Journal of Addictive Diseases, Doi: 10.1080/10550887.2021.1990638 (Yayın No: 7353812) 
 8. TAŞ TORUN YASEMİN, DEMİRCİ SAMET CAN, GÜL HESNA, DEMİR GAMZE, İŞERİ ELVAN (2021). Evaluation of COVID-19-related psychological distress in parents of children referring to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic: a university hospital sample. Nordic Journal of Psychiatry, 76, Doi: 10.1080/08039488.2021.1994647 (Yayın No: 7353773) 
 9. TAŞ TORUN YASEMİN, GÜL HESNA, sahin mustafa, GÜL AHMET, CÖNGÖLOĞLU MEHMET AYHAN (2021). Evaluation of Stress Coping Strategies in Adolescents with Attention Deficiency Hyperactivity Disorder: Case-Control Study. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 30(3), 219-228., Doi: 10.5336/pediatr.2020-78960 (Yayın No: 7353988) 
 10. TAŞ TORUN YASEMİN, GURBUZ SEYMA, MENDERES DENİZ, GÜL HESNA, gökçe sarıpınar esin, ARHAN EBRU, GÜNEY ESRA, TANER YASEMEN, İŞERİ ELVAN, SERDAROĞLU AYŞE (2021). Electroencephalogram Abnormalities In Children Have Rotated Error On Block Design Performance: An University Hospital Child And Adolescent Psychiatry Clinic Sample. Northern Clinics of Istanbul, Doi: 10.14744/nci.2021.71059 (Yayın No: 7354080) 
 11. TAŞ TORUN YASEMİN, GÜL HESNA, sahin mustafa, HEKİM ÖZLEM, ATEŞ BURÇİN ÖZLEM, BODUR ŞAHİN, GÜL AHMET, CÖNGÖLOĞLU MEHMET AYHAN (2021). Daydreaming and Sluggishness May Predict Different Functions for Non-Suicidal Self-Injury: A Clinic-Based Single-Center Study. Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(4), 267-276., Doi: 10.5455/PBS.20210718061756 (Yayın No: 7503736) 
 12. TEKİN ORGUN LEMAN,SOYSAL ACAR AZİME ŞEBNEM,TAŞ TORUN YASEMİN,GÜCÜYENER KIVILCIM (2020). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu olan Bir Grup Hastada Gorsel Dikkat Bilesenlerinin Degerlendirilmesi. Gazi Medical Journal, 31(4), 603-608., Doi: 10.12996/GMJ.2020.139 (Yayın No: 6514748) 
 13. TAŞ TORUN YASEMİN,GÜNEY ESRA,ARAL LATİFE ARZU,Büyüktaskin Dicle,Tunca H,TANER YASEMEN,İŞERİ ELVAN (2019). Determination of Serum Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Case Control Study. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 17(4), 517-522., Doi: 10.9758/cpn.2019.17.4.517 (Yayın No: 5600252) 
 14. BODUR ŞAHİN, TAŞ TORUN YASEMİN, GÜL HESNA, DİNÇER MUSTAFA, GÜL AHMET, KARA KORAY, KARAMAN DURSUN, DURUKAN İBRAHİM, CÖNGÖLOĞLU MEHMET AYHAN (2019). Parental attitudes in children with persistent developmental stuttering: a case-control study. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 46(4), 103-106., Doi: 10.1590/0101-60830000000204 (Yayın No: 6875658) 
 15. GÜNEY ESRA,BÜYÜKTAŞKIN DİCLE,TAŞ TORUN YASEMİN,ARSLAN BURAK,GÜLBAHAR ÖZLEM,ÖZASLAN AHMET,TANER YASEMEN,İŞERİ ELVAN (2019). Increased serum thioredoxin levels are not correlated with executive functions in children with attention deficit hyperactivity disorder. 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

Neuroscience Letters, 705, 118-123., Doi: 10.1016/j.neulet.2019.04.050 (Yayın No: 5911974) 

 1. ÇETİN FATİH HİLMİ,TANER YASEMEN,TAŞ TORUN YASEMİN,ALP EBRU,Yilmaz Akin,Onen Ilke Hacer (2018). Carboxylesterase1, alpha 2a adrenergic receptor and noradrenalin transporter gene polymorphisms and their clinical effects in attention deficit hyperactivity disorder in Turkish children. Gene Reports, 11, 58-68., Doi: 10.1016/j.genrep.2018.02.001 (Yayın No: 6816767) 
 2. GÜNEY ESRA, ÇETİN FATİH HİLMİ, ALIŞIK MURAT, TUNCA HÜSEYİN, TAŞ TORUN YASEMİN, İŞERİ ELVAN, IŞIK TANER YASEMEN, ÇAYCI BANU, EREL ÖZCAN (2015). Attention Deficit Hyperactivity Disorder and oxidative stress: A short term follow up study. Elsevier BV, 229, 310-317., Doi: 10.1016/j.psychres.2015.07.003 (Yayın No: 6816691) 
 3. ÇETİN FATİH HİLMİ,TAŞ TORUN YASEMİN,TANER YASEMEN (2015). Atomoxetine Versus Oros Methylphenidate in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Six-Month Follow Up Study for Efficacy and Adverse Effects. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 35(2), 88-96., Doi: 10.5336/medsci.2015-43336 (Yayın No: 6816581) 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 

 1. TEKİN ÖZGÜN TÜRE, DİNÇER MUSTAFA, sahin mustafa, TAŞ TORUN YASEMİN, BODUR ŞAHİN, GÜL HESNA, KARAMAN DURSUN, DURUKAN İBRAHİM, CÖNGÖLOĞLU MEHMET AYHAN (2019). Clozapine induced enuresis nocturna in a child with autism spectrum disorder. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology 2019(29), 147-148. (özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7586610) 
 2. TAŞ TORUN YASEMİN (2022). Inappropriate Role Models, New Generation Parenting,
  Unbalanced Catharsis, Unavoidable Loneliness,
  Immature Ego. 13th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (ICP 2022) (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:8174212) 
 3. DİNÇER MUSTAFA, GÜL HESNA, TAŞ TORUN YASEMİN, TEKİN ÖZGÜN TÜRE, sahin mustafa, BODUR ŞAHİN, KARA KORAY, KARAMAN DURSUN, DURUKAN İBRAHİM, CÖNGÖLOĞLU MEHMET AYHAN (2021). Effects of screen time on behavioral problems and competences of turkish infants with autism spectrum disorders, 

Developmental delay, speech delay and other psychiatric symptoms
. 12 th International Congress on Psychopharmacology & 8 th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 43-43. (özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7509728) 

 1. KARACA ŞEFİKA NURHÜDA, IŞIK YASEMEN, TAŞ TORUN YASEMİN, ÖZTÜRK ÖMER MÜCAHİT (2021). 0686 - A 12 year old encephalitis case presented with bizarre behaviors and obssesive compulsive symptoms
  . 12 th International Congress on Psychopharmacology & 8 th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 203-204. (özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7509636) 
 2. TAŞ TORUN YASEMİN, İÇEN SARPER, GÜL HESNA, DÖĞER ESRA (2021). Food addiction and eating attitudes ın adolescents seeking treatment for obesity: emphasis on gender differences
  . 12 th International Congress on Psychopharmacology & 8 th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7509741) 
 3. TAŞ TORUN YASEMİN (2021). YEME BAĞIMLILIĞINA ÖDÜL EKSIKLIĞI SENDROMLARI VE
  İŞLEVSEL BAĞLANTILILIK PENCERESINDEN BAKIŞ
  . 6. Psikiyatri Zirvesi ve 13. Anksiyete Kongresi, 157-157. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7509784) 
 4. TAŞ TORUN YASEMİN (2020). 1920-1960 ARASI: ENCEPHALITIS LETHARGICA'DAN, CERRAHİ UYGULAMALAR VE İLK PSİKOTROP İLAÇLARIN KEŞFİ. 5.PSİKİYATRİ ZİRVESİ&12.ANKSİYETE KONGRESİ, 184 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7620979) 
 5. TAŞ TORUN YASEMİN, gurbuz seyma, MENDERES DENİZ, GÜL HESNA, gökçe sarıpınar esin, ARHAN EBRU, GÜNEY ESRA, IŞIK MENGÜ YASEMEN, İŞERİ ELVAN, SERDAROĞLU AYŞE (2020). Electroencephalogram Abnormalities in Children Have Rotated Error On Block Design Performance: An University Hospital Child and Adolescent Psychiatry Clinic Sample. 6th International Medicine and Health Sciences Researches congress, 211 (özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7620961) 
 6. TAŞ TORUN YASEMİN, IŞIK MENGÜ YASEMEN, ŞENER ŞAHNUR, ÇETİN FATİH HİLMİ (2013). Investigation of iron 

Deficiency, thyroid function abnormalities and deficiencyof folate and vitamin B12 in children with attention deficit hyperactivity disorder. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Uluslararası çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu (5. UPK-UÇEPS), 23(1), 77-78. (özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7633401) 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: 

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, Bölüm adı:(ÇOCUK VE ERGENLERDE DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLARA ACİL YAKLAŞIM) (2020)., TAŞ TORUN YASEMİN, AKADEMİSYEN, Editör:ELVAN İŞERİ, SARPER İÇEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:978-625-7795-09-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6815331) 

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, Bölüm adı:(ÇOCUK VE ERGENLERDE SOMATİK BELİRTİLER VE İLİŞKİLİ DURUMLARA ACİL YAKLAŞIM) (2020)., ÇEVİK ZEYNEP KÜBRA,TAŞ TORUN YASEMİN, AKADEMİSYEN, Editör:ELVAN İŞERİ, SARPER İÇEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:978-625-7795-09-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6815398) 

Çocuk ve Ergenlerde Psikopatolojiler ve Biliş, Bölüm adı:(Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Süreçler: Dikkat, Bellek,Yönetici ı̇şlevler ve üstbiliş) (2020)., TAŞ TORUN YASEMİN, Türkiye Klinikleri, Editör:Mehmet Ayhan Cöngöloğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 58, ISBN:978-625-401- 167-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6733149) 

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, Bölüm adı:(ÇOCUK VE ERGENLERDE YEME BOZUKLUKLARINA ACİL YAKLAŞIM) (2020)., YETKİN HALE MÜGE,TAŞ TORUN YASEMİN, AKADEMİSYEN, Editör:ELVAN İŞERİ, SARPER İÇEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:978- 625-7795-09-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6815460) 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, Bölüm adı:(DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İLE GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU BİRLİKTELİĞİ) (2019)., TAŞ TORUN YASEMİN, NOBEL, Editör:AZİZE ŞEBNEM SOYSAL ACAR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1027, ISBN:978-605-033-063-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5993827) 

Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi, Bölüm adı:(Psikiyatrik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz) (2018)., AKI ESRA,KILIÇ BİRİM GÜNAY,KAYIHAN HÜLYA,GÜNEY ESRA,TAŞ TORUN YASEMİN,ŞİMŞEK SELEN,TAŞ NESLİHAN,YILMAZ AHİ SEMA, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, Editör:Elif Nursel özmert, Aynur Ayşe Karaduman, Nuray Kanbur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 252, ISBN:978-975-590-668-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4687316) 

Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Bölüm adı:(Oyun Döneminde Gelişimsel Korkular) (2018)., GÜNEY ESRA,TAŞ TORUN YASEMİN, Türkiye çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Editör:Elvan ı̇şeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 655, ISBN:978-9944-0538-9-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4687447) 

Serotonin - A Chemical Messenger Between All Types of Living Cells, Bölüm adı:(The Role ofserotonin in Aggression and Impulsiveness) (2017)., ÇETİN FATİH HİLMİ,TAŞ TORUN YASEMİN,GÜNEY ESRA, INTECHOPEN, Editör:Fatima Shad Kaneez, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 134, ISBN:978-953-51-3362-9, ı̇ngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6815997) 

Autism Spectrum Disorder-Recent Advances, Bölüm adı:(Structural and Functional Brain Imaging in Autism Spectrum Disorders) (2015)., TAŞ TORUN YASEMİN,GÜNEY ESRA,İŞERİ ELVAN, INTECHOPEN, Editör:MICHAEL FITZGERALD, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 366, ISBN:978-953-51- 2037-1, ı̇ngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6815744) 

BİYOLOJİK PSİKİYATRİ, Bölüm adı:(YEME BOZUKLUKLARININ NÖROBİYOLOJİSİ) (2012)., TAŞ TORUN YASEMİN,TANER YASEMEN, SIGMA PUBLISING, Editör:ERDAL IŞIK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 384, ISBN:978-605-5370-26-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6815598) 

D. Ulusal hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 1. TAŞ TORUN YASEMİN, İŞERİ ELVAN (2018). Bebeklik Döneminde önemli Bir Psikopatoloji:Otizm. Türkiye Klinikleri çocuk Psikiyatrisi - özel Konular 2018, 4(1), 48-55. (Kontrol No: 7641680) 
 2. TAŞ TORUN YASEMİN,TANER YASEMEN (2017). Serebral Palside Psikiyatrik Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri, 10(1), 34-38. (Kontrol No: 4159940) 
 3. TAŞ TORUN YASEMİN,TANER YASEMEN (2017). ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESSİF KOMPULSİF BOZUKLUKLARIN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ. Türkiye klinikleri çocuk Psikiyatrisi özel sayısı, 2(3), 54-58. (Kontrol No: 6817645) 
 4. TAŞ TORUN YASEMİN,TANER YASEMEN (2017). ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ VE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ, AYIRICI TANILARI VE KOMORBİD DURUMLAR. Türkiye Klinikleri çocuk Psikiyatrisi özel Sayısı, 2(3), 26-33. (Kontrol No: 6817705) 
 5. TAŞ TORUN YASEMİN,GÜNEY ESRA (2016). ÇOCUK VE ERGENDE ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ. Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Konsültasyon- Liyezon Psikiyatrisi özel Sayısı, 2(2), 81-85. (Kontrol No: 6817778) 
 6. TAŞ TORUN YASEMİN, İŞERİ ELVAN (2014). Dışkılama Alışkanlığının Kazanılması, Psikiyatrist Gözüyle Kabızlık ve Enkoprezise Yaklaşım. Klinik Tıp Pediatri, 6(1), 1-6. (Kontrol No: 7639400) 
 7. TAŞ TORUN YASEMİN, ASLAN DİLEK, SAYEK İSKENDER (2006). How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example
  Conducted among Children between 7 and 12 Years of Age. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(11), 184-191. (Kontrol No: 7154138) 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

 1. KARACA CENGİZ ŞEFİKA NURHÜDA, TAŞ TORUN YASEMİN, CENGİZ MEHMET, GÜL HESNA (2022). S-128 Kronik Hastaliklari Olan çocuklarin Ebeveylerinde Anksiyete, Depresyon Düzeyi
  Ve Başa çikma Becerilerinin Değerlendirilmesi. 31. Ulusal çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7826552) 
 2. TAŞ TORUN YASEMİN (2022). Değişen Dünyada Değişen Psikotik Tablolar. 31. Ulusal çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 56-58. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7826504) 
 3. TAŞ TORUN YASEMİN, İÇEN SARPER, GÜL HESNA, DÖĞER ESRA (2022). S-125 Obezite Tanılı Ergenlerde Metabolik Sendrom Bileşenleri Ile Yürütücü Işlevler
  Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir çalışma. 31. Ulusal çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi” (özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7826542) 
 4. TAŞ TORUN YASEMİN (2021). PSİKOPATOLOJİLER VE BİLİŞ
  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BİLİŞ. 30. Ulusal çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 93-93. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7509822) 
 5. MENDERES DENİZ, ARHAN EBRU, TAŞ TORUN YASEMİN, SERDAROĞLU AYŞE (2020). Levetirasetam Tedavisi Başlanan çocukların Anksiyete ve Depresyon Yan Etki Değerlendirmesi. 22. Ulusal çocuk Nöroloji Kongresi, 23-23. (özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6883303) 
 6. TAŞ TORUN YASEMİN (2018). GELİŞİMSEL PERSPEKTİFTEN ARTIKULASYON BOZUKLUKLARI. 28.ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, 31-31. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7620932) 
 7. TAŞ TORUN YASEMİN,DÖNMEZ REFİA ASLIHAN,AYRALER TANER HANDE (2012). Fluoksetin Tedavisi ile ı̇ndüklenen Bipolar Affektif Bozukluk ve Ketiapin ile Sağaltımı Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme. 22. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5188219) 

Editörlük 

 1. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Galenos Yayınevi, 01.04.2021 
 2. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Galenos Yayınevi, 01.11.2019 
 3. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ, 01.04.2019 
 4. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kitap, Editör, Türkiye çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, 02.05.2018 
EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM