Hakan BUCAK | Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünü bitirip Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Kariyerine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak devam etti.Sonrasın da özel bir danışmanlık merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak yetişkin ve ergenlere danışmanlık hizmetinde bulundu. Uzm. Kln. Psk. Dr. Çiğdem Kose Demiray ve Uzm. Kln. Psk. Zeynep Maçkalı tarafından verilen süpervizyon eğitimini tamamladı.

Aynı zamanda, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır. Alanda ilerlemek adına devlet ve özel kurumlarda çalışmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Doğan Şahin ile vakalar üzerinde çalıştı, Küçükçekmece Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gönüllü olarak çalışmalarda bulundu. Bu kurumlarda, danışan görme, test uygulaması ve gözlemleme, danışan yakınlarıyla iletişim kurma aynı zamanda farklı eğitim ve kurumlardan test eğitimi ve danışmanlık eğitimi aldı.

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla(90 saat);

 • Klinik görüşme teknikleri ve uygulamalı beceri eğitimi
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • MMPI Minnesota çok yönlü kişilik envanter testi

 

 • Bender Gestalt
 • MetropolitanOkul Olgunluğu,
 • Peabody
 • Frostig Görsel Gelişim,
 • Gesell Gelişim,
 • Ankara Gelişim Envanteri ,
 • D2 Dikkat Okula Hazırlık
 • Porteus Labirentleri
 • GoodEnough – Harris Bir İnsan Çiz

İstanbul Arel Üniversitesi 1.Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumunda çalışmalarda bulundu.

İstanbul Arel Üniversitesi Kişilik Tipleri ve Sorunlarla Baş Etme Stratejileri” Eğitimi

İstanbul Arel Üniversitesi Maddeye Değil Hayata Bağlan’ Eğitimi

İstanbul Arel Üniversitesi Erkek(lik)ler’’ Sempozyumuna katıldı

İstanbul Arel Üniversitesi Stres ve Öfke Yönetimi

Sempozyumları ve seminerlerini eğitim ve profesyonel hayatında aktif olarak katılımlarda bulundu.

Lisansın da, “İnternet Bağımlılığının Yeme ve Uyku Üzerinde ki Durumların Araştırılması

Yüksek Lisans döneminde ise “Travma Deneyimi Olan Bireylerde Travma Sonrası Büyüme Ve Psikopatolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi” projelerini tamamladı.

Şuanda Marmara Psikolojik Danışmanlık Merkezinde yetişkin ve ergen grubunda ki danışanlara psikolojik destek ve danışmanlık vermeye devam etmektedir.