Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eğitimi (DEHB Eğitimi)

Doç. Dr. Canan KUYGUN KARCI
10 Modül
30 Saat

 

 • Modül 1: Dikkat Ve Türleri
 • Modül 2: Yürütücü İşlevler
 • Modül 3: Dehb Ve Alt Tipler
 • Modül 4: Yaşam Boyu Dehb; Okul Öncesi, Okul Dönemi, Ergenlik, Erişkinlik
 • Modül 5: Dehb Tanı Koyma (Yardımcı Testler, Ölçekler)
 • Modül 6: Dehb Eşlik Eden Psikopatolojiler
 • Modül 7: Dehb Ve Bağımlılıklar
 • Modül 8: Dehb İlaç Tedavisi Ve Takviye Edici Tedaviler
 • Modül 9: Dehb Terapisi (Dikkat, Dürtüsellik) Ve Ev-Okul Müdahaleleri
 • Modül 10: Vaka Paylaşma

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) her yaş grubunda işlevselliği ciddi oranda bozabilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Belirtilere ve farklı görünümlerine hakim olup, yaş dönemine özgü değişiklikleri tanımak oldukça önem arz etmektedir. DEHB’yi fark edip doğru yönlendirmek, uygun tedavi ve müdahaleler sonucu işlevselliğin de düzelmesi ile sonuçlanacaktır.

Modül 1: DİKKAT VE TÜRLERİ

Modülün Amacı: Katılımcıların Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun temel sorunlarından olan dikkat ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • Dikkat mekanizmaları
 • Dikkat türleri
 • Dikkat ve görsel algı

Modül Sonunda Katılımcılar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda eksik olan dikkat ile ilgili kafa karışıklığı yaratan tüm sorulara cevap verebilecektir. (Ör; geçtiğimiz sokakları, her yeri çok iyi hatırlar, nasıl dikkat eksikliği olabilir ki?)

 

Modül 2: YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER

Modülün Amacı: Katılımcıların beyin bölgeleri ve yürütücü işlevler hakkında bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • DEHB ile ilişkili beyin bölgeleri ve bu bölgelerdeki sorunlar
 • Yürütücü işlevleri tanıma
 • Yaşa göre yürütücü işlevler
 • Yürütücü işlevleri aileye anlatabilme

Modül Sonunda Katılımcılar: DEHB ile ilişkili beyin bölgeleri ve yürütücü işlevlerle ilgili yeterli bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri aileyi bilgilendirirken kullanabileceklerdir.

 


Modül 3: DEHB VE ALT TİPLER

Modülün Amacı: Katılımcıların DEHB belirtileri, tanı kriterleri ve alt tipleri açısından bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • DEHB tanı kriterleri
 • DEHB belirtileri
 • DEHB alt tipleri
 • Yavaş bilişsel tempo

Modül Sonunda Katılımcılar: DEHB belirtilerini tanıyıp, alt tipler arasındaki farklılıklara hakim olabileceklerdir.

 

Modül 4: YAŞAM BOYU DEHB; OKUL ÖNCESİ, OKUL DÖNEMİ, ERGENLİK, ERİŞKİNLİK

Modülün Amacı: Katılımcıların DEHB’nin farklı gelişim dönemlerindeki görünümleri ile ilgili bilgi sahibi olması.

Modülün içeriği:

 • Okul öncesi dönemde DEHB
 • Okul çağında DEHB
 • Ergenlik döneminde DEHB
 • Yetişkin DEHB

Modül Sonunda Katılımcılar: her yaş grubuna özgü belirtileri ve sorunları tanıyıp ayırt etme becerisine sahip olacaklardır.

 

Modül 5: DEHB TANI KOYMA (YARDIMCI TESTLER, ÖLÇEKLER)

Modülün Amacı: Katılımcıların DEHB tanılama sürecinde yardımcı olan testler ve ölçekler hakkında bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • DEHB tanılama sürecinde kullanılan testlerin uygulanması ve yorumlanması (stroop testi, burdon testi, n geri testi)
 • DEHB tanılama sürecinde kullanılan ölçeklerin uygunlanması ve yorumlanması (conners aile ve öğretmen ölçekleri, turgay değerlendirme ölçeği, 6 yaş altı için DEHB ölçeği)

Modül sonunda katılımcılar: DEHB için kullanılan testler ve ölçeklerin kullanılması ve yorumlanması becerisine sahip olacaklardır.

Modül 6: DEHB EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİLER

Modülün Amacı: Katılımcıların DEHB’ye eşlik eden psikopatolojiler hakkında bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • Karşıt olma karşıt gelme bozukluğu
 • Davranım bozukluğu
 • Depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
 • Anksiyete bozukluğu
 • OKB
 • Dışa atım bozuklukları

Modül Sonunda Katılımcılar: DEHB’ye eşlik eden psikopatolojileri tanıma ve ayırt etme becerisine sahip olacaklardır.

 

Modül 7: DEHB VE BAĞIMLILIKLAR

Modülün Amacı: Katılımcılar DEHB ile yakından ilişkili bağımlılıklar ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Modülün İçeriği:

 • Madde bağımlılığı
 • Alkol sigara bağımlılığı
 • İnternet bağımlılığı
 • İnternet bağımlılığı için önlemler
 • Tedavi ve terapiler

Modül Sonunda Katılımcılar: DEHB’ye eşlik edebilen bağımlılık risklerini tanıma, önlemleri alma ve tedaviye yönlendirme konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 

Modül 8: DEHB İLAÇ TEDAVİSİ VE TAKVİYE EDİCİ TEDAVİLER

Modülün Amacı: Katılımcıların DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar ve tamamlayıcı tedaviler hakkında bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • Metilfenidat
 • Atomoksetin
 • Guanfasin
 • Gıda takviyeleri (omega 3, fosfotidilserin, sitikolin)

Modül Sonunda Katılımcılar: DEHB için kullanılan ilaçlar ve ilaç dışı takviyeler hakkında bilgi edinmiş olacaklardır.

 

Modül 9: DEHB TERAPİSİ (DİKKAT, DÜRTÜSELLİK) VE EV-OKUL MÜDAHALELERİ

Modülün Amacı: Katılımcıların DEHB çekirdek belirtileri için kullanılan terapiler ve evde, okulda yapılabilecek müdahaleler hakkında bilgi sahibi olması.

Modülün İçeriği:

 • Dikkat terapileri
 • Dürtüsellik için BDT
 • Ev içi müdahaleler
 • Okul içi müdahaleler

Modül Sonunda Katılımcılar: DEHB tedavisinde terapilerin rolüne hakim olabileceklerdir.

 

Modül 10: VAKA PAYLAŞMA

Modülün Amacı: Katılımcıların vaka örnekleri üzerinden konuyu pekiştirmesi.

Modülün İçeriği:

 • Eğitimci tarafından paylaşılacak vaka tartışması
 • Katılımcılar tarafından paylaşılacak vaka tartışması

Modül Sonunda Katılımcılar: İnteraktif olarak vaka üzerinden DEHB ile ilgili tüm bilgilerin gözden geçirilmesi yapılacaktır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eğitimi (DEHB Eğitimi)

Eğitim İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Eğitim Süresi 10 Modüldür
5 Haftada Tamamlanacaktır
Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecektir
Saat 19:00–22:00 Arası Yapılır
Online eğitimler, Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğitim kayıt altına alınmaktadır. Her ders için 10 gün süre ile izleme hakkınız bulunmaktadır. (Maksimum iki modül izleme hakkınız bulunmaktadır)

Her modül öncesinde Doç. Dr. Canan KUYGUN KARCI tarafından hazırlanan sunum ve materyaller katılımcılar ile paylaşılmaktadır

 • 26-28 Şubat
 • 04-06 Mart
 • 11-13 Mart
 • 18-20 Mar
 • 25-27 Mart

 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Psikiyatristler
 • Doktorlar
 • Psikiyatrist Hemşireleri
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Çocuk Gelişimi
 • Özel Eğitim
 • Ergoterapistler
 • Dil ve Konuşma Terapistleri
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Bu alanlarda bulunan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 
 • Aile Danışmanları

Marmara Psikoloji tarafından verilen eğitmen imzası ile katılım belgesi verilmektedir.

Öğrenci belgeniz veya mezuniyet belgeniz gerekmektedir.

 • Kontenjan sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.
 • 3-4 kişilik gruplarda %5 bulunmaktadır. 
 • 5-9 kişilik gruplarda %10 indirim bulunmaktadır.
 • 10 kişi ve üzeri gruplarda %15 indirim bulunmaktadır. 
 • Eğitime kayıt olduktan sonra yapılan iptallerde kapora iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başladıktan sonra yapılan iptallerde ise eğitim ücreti iadesi yapılmayacaktır. 
 • Kişiler katılamadığı  2 modüle bir sonraki eğitim grubu ile ücretsiz katılabilirler. Marmara Psikoloji tarafından bilgilendirilmesi yapılır. 2 modül devamsızlığı geçmesi halinde belge almaya hak kazanamaz. İsterse yapılacak olan sonraki eğitim gruplarına yeni fiyat üzerinden kayıt yaptırabilir.
 • Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

Marmara Psikoloji olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmalar ve  yetkinliğine  önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.
 

Doç.Dr. Canan KUYGUN KARCI - ÖZGEÇMİŞ

1982 Adana doğumluyum. İlkokulu Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve liseyi ÇEAŞ Seyhan Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 2000 yılında kazandığım Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2006 yılında mezun oldum. Mecburi hizmetimi İstanbul Pendik Kurtköy Sağlık Ocağı ve İstanbul Sultanbeyli Menekşe Sağlık Ocağında tamamladıktan sonra 2009 yılında Mersin Üniversitesi Çocuk Psikiyatri bölümünde asistanlığa başladım. 2013 yılında mezun olarak uzman doktor olarak Hatay Devlet Hastanesinde çalışmaya başladım. 2015 yılında tayin ile Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde göreve başladım. 2016 yılında 9 ay süre ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalında geçici görev ile uzman doktor olarak çalıştım. Yaklaşık 6.5 yıldır Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çocuk psikiyatri uzmanı olarak çalıştım. Aralık 2021 tarihinden itibaren kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Mart 2023 tarihinde doçentlik unvanını aldım. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Çağ Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi Psikoloji bölümünde ders vermekteyim. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 

Sertifikalar: 

EMDR 

BDT eğitimi ve süpervizyon (Prof. Dr. Şükrü UĞUZ, Doç.Dr. Vahdet GÖRMEZ)

Madde bağımlılığı hekim eğitimi

DGTT 

ADOS-2

Yayınlanmış kitap bölümü: 

Tahiroglu AY, Karcı CK. Oyun Döneminde Basmakalıp Davranış Bozukluğu ve Yineleyici Davranışlarla Giden Diğer Bozukluklar. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Eds Iseri E, Guney E, Torun YT): 489-98. Ankara, Turkey, Child and Adolescent Psychiatry Association, 2018.

Canan Kuygun Karcı, Chapter 3. Acute-Onset Subtypes of Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder: Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome and Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections, Obsessive-Compulsive Disorder: Symptoms, Therapy and Clinical Challenges, Nova Science Publishers, 2021. https://doi.org/10.52305/PLHB7934  ISBN: 978-1-68507-310-7

Canan Kuygun Karcı, Chapter 4. The Effects of COVID-19 Pandemic on Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder: Symptoms, Therapy and Clinical Challenges, Nova Science Publishers, 2021. https://doi.org/10.52305/PLHB7934  ISBN: 978-1-68507-310-7

Makaleler: 

Karcı, C. K., & Celik, G. G. (2020). Nutritional and herbal supplements in the treatment of obsessive compulsive disorder. General psychiatry, 33(2). (ESCI) (İNG)

Kuygun Karci, C., Cam Ray, P., Yolga Tahiroglu, A., Avci, A., Gul Celik, G., Cekin, N., & Evliyaoglu, N. (2020). Evaluation of child marriage in a Turkish sample: 8 years’ data. Journal of health psychology, 1359105319900304. (SCI) (İNG)

Karci, C. K., Toros, F., Tahiroglu, A. Y., & Metin, O. (2018). Effects of methylphenidate treatment on quality of life in adolescents. Düşünen Adam: Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. (TR DİZİN - ESCI) (TEZ)

Karcı, C. K., Güzel, E., Sanberk, S., Tahiroğlu, A. Y., & Metin, Ö. (2017, March). Özürlü Sağlık Kurulu Raporu için Başvuran Çocuk ve Ergenlerde İhmal ve İstismar. In Yeni Symposium (Vol. 55, No. 1). (TR DİZİN)

Kaypakli, G. Y., Metin, Ö., Varmiş, D. A., Ray, P. Ç., Çelik, G. G., Karci, C. K., & Tahiroğlu, A. Y. (2020). Technological addictions in attention deficit hyperactivity disorder: Are they associated with emotional intelligence?. Indian Journal of Psychiatry, 62(6), 670. (SCI) (İNG)

Metin, O., Eynalli-Gok, E., Kuygun-Karci, C., & Yolga-Tahiroglu, A. (2019). The Effectiveness of Melatonin in Head Banging: A case report. Sleep Science, 12(1), 53. (ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ) (İNG)

KARCI, C. K., Ayşe, A. V. C. I., Tahiroğlu, A. Y., Metin, Ö., & Çelik, G. G. Bir adli bildirim çelişkisi: çocuk yaşta evlilik ve gebelik. Cukurova Medical Journal, 42(4), 682-686. (TR DİZİN)

KARCI, C. K., Tahiroğlu, A. Y., Metin, Ö., Çelik, G. G., & Ayşe, A. V. C. I. Okul reddi tedavisinde metilfenidatin rolü. Cukurova Medical Journal, 42(2), 398-399. (TR DİZİN)

Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı, Necmi Çekin, Erbuğ Keskin, Nurdan Evliyaoğlu, Gonca Gül Çelik, Canan Kuygun Karcı.(2016).Çocuk Cinsel İstismarı Asılsız Bildirimi: Annenin Ruhsal Bozukluğu ile İlgili Beş Olgu.Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.5455/NYS.20170801021625 (TR DİZİN)

Karcı, C. K. (2021). Prenatal Enflamasyon ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(3), 478-489. (TR DİZİN)

Metin, Ö., Toros, F., & Karcı, C. K. (2021). Cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenlerde cinsiyet ve yaşa ilişkin farklılıklar: Psikopatoloji öngörücüleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(1). (TR DİZİN)

Methylphenidate Treatment in an Analgesic Dependent Adolescent with ADHD

Ayşegül Yolga tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Ayse Avci, canan kuygun karcı

doi: 10.5505/kpd.2021.23255 (BASKIDA, TR DİZİN)

Kuygun Karci, Canan, and Asiye Arici Gurbuz. "Challenges of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder during the COVID-19 pandemic." Nordic Journal of Psychiatry (2021): 1-8. (SCI) (ING)

KARCI, Canan KUYGUN, et al. "Madde Kullanan Ergenlerde Psikiyatrik Eş Tanı, Bağımlılık Profili ve Tedavi İsteği: ÇEMATEM Verileri." Bağımlılık Dergisi 23.1: 1-1. (TR DİZİN)

Karcı, Canan Kuygun, et al. "Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinin 6 Yıllık Hasta Kayıt Verilerinin İncelenmesi." Turk J Child Adolesc Ment Health 29.2 (2022): 93-9.

GÜRBÜZ, Asiye ARICI, and Canan KUYGUN KARCI. "Adolescent-Parent Agreement in terms of Symptoms of Adolescents Diagnosed with Anxiety Disorder." Journal of Contemporary Medicine 12.5 (2022): 710-715.

EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM