Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel davranışçı terapi, Amerikalı psikiyatrist Aaron Beck tarafından 1960lı yıllarda, ruhsal rahatsızlıklar ve psikoloji alanlarında saptanan bilimsel bulgulara dayandırılarak geliştirilen, bilimsel olan ilkelerin psikoterapi dalına uygulanması ile ortaya çıkan, modern bir psikoterapi yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu psikoterapi yönteminde, var olan sorunlar ve ruhsal rahatsızlıklar sözlü görüşmelerle çözülmektedir. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde, söz konusu rahatsızlıklar açıklanırken nedenleri psikoloji biliminin verilerine dayandırılarak açıklanır.

Bilişsel terapinin etkililiği bilimsel olarak sınanmıştır ve klinik araştırmalar ile de oraya konmuştur. Pek çok psikopatolojik konuda, duygu ve davranış düzeltmelerinde bu yöntemin pozitif olarak yarar sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu tedavi yönteminde çeşitli teknikler kullanılmaktadır ve bu teknikler, kişilerin özelliklerine, problemlerin içeriğine göre farklılık göstermektedir. Bilişsel davranışçı terapide kullanılan yöntem ne olursa olsun, kişiler yaşamlarındaki sorunları çözmede kullanabilecekleri çeşitli yetkinliklere ve öğretilere terapi sürecinde sahip olurlar. Kısacası bu davranışçı terapi dahilinde kişilerin düşünce, duygu ve davranışlar kapsamında olumlu yönde değişikliğe uğraması amaçlanmaktadır. Temel amaç; kişilerin kendisini daha iyi hissetmeye başlamasıdır.

Bu davranışçı terapi, profesyonellerin uyguladığı bir tedavi türü olmakla birlikte kişilerin eğitildiği bir öğrenim sürecidir. Bu sebeple, son 20 yıldır özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun olarak ilgi görmektedir.

Eğitime Başvur

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’nde %20 İndirim

Eğitim İçeriği

 • BDT giriş ve temel ilkeler
 • Bilişsel terapide otomatik düşünceler, ara inançlar ve temel inançlar
 • Bilişsel teknikler, Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif
 • BDT’de ilk ve ileri terapi seanslarının yapılandırılması
 • Depresyon
 • Yaygın anksiyete
 • Sosyal Anksiyete
 • Panik Bozukluk
 • Fobiler
 • Relaksasyon Egzersizleri
 • Somataform Bozukluk
 • Konversiyon Bozukluk
 • Hipokondriazis
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Uygulamalar

1.MODÜL (8 saat)

 • Psikoterapi nedir? Temel ilkeleri ,
 • Bilişsel davranışçı Terapiye (BDT) giriş ve temel ilkeler
 • Bilişsel değerlendirme,
 • Formülasyon,
 • Bilişsel terapide otomatik düşünceler, ara inançlar ve temel inançlar
 • Uygulamalar

2.MODÜL (8 saat)

 • Bilişsel teknikler, Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif
 • Davranışçı teknikler
 • BDT’de ilk ve ileri terapi seanslarının yapılandırılması
 • Uygulamalar

3.MODÜL (8 saat)

 • BDT yaklaşımıyla depresyon tedavisi
 • BDT yaklaşımıyla yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi
 • Uygulamalar

4.MODÜL (8 saat)

 • BDT yaklaşımıyla obsesif kompulsif bozukluk tedavisi
 • BDT yaklaşımıyla özgül fobilerin tedavisi
 • Uygulamalar

5.MODÜL (10 saat)

 • BDT yaklaşımıyla sosyal anksiyete bozukluğu tedavisi
 • BDT yaklaşımıyla panik bozukluk tedavisi
 • Uygulamalar

6.MODÜL (10 saat)

 • BDT yaklaşımıyla somatoform bozuklukların tedavisi
 • BDT yaklaşımıyla TSSB tedavisi
 • Uygulamalar
 • Eğitim 6 Modül, 52 saattir.
Eğitime Başvur

Düzenlemiş Olduğumuz Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri

Eğitime Başvur

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür ve bu psikoterapi yönteminde genellikle insanlara öncelikle tedavinin mantıksal çerçevesi anlatılır. Daha sonra ruh sağlığı koruması için hoş olmayan ve kaygı uyandıran durumlar ile karşı karşıya kalındığında kaçma davranışı sergilemenin aksine başa çıkma yöntemleri öğretilir. Bu terapi türü; kısa süreli, önceden planlı ve yapılandırılmıştır. Bilişsel davranışçı terapi, düşüncelerimizin duygularımızın yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Davranışçı terapi kapsamında, danışanların işlevsel olmayan ve olumsuz özellikleri ile düşüncelerini yapılandırılmakta, bu olumsuzluklarının yerine olumlu düşünce şekli geliştirilmektedir. Böylelikle, danışanların davranışlarında ve duygularında olumlu yönde bir değişim yaşanması sağlanır. Örneğin; travma sonrası stres durumlarında ya da obsesif kompulsif bozukluklarda başa çıkmak için bilişsel davranışçı terapi yöntemine başvurulabilmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi yönteminin yarar sağladığı psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar ile bazı durumlar kısaca şunlardır:

 • İçme yeme bozuklukları
 • Travma sonrası stres
 • Panik atak
 • Depresyon
 • Sosyal fobiler
 • Tik ve benzeri davranışsal sorunlar
 • Anksiyete bozukluğu
 • Obsesif kompulsif bozukluklar
 • Kişilik bozukluğu
 • Öfke kontrolsüzlüğü
 • Uyku bozukluğu

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi yönteminde öncelikle uyumsuzluk yaşanan davranışlar üzerine gidilir ve sorun net olarak ortaya konur. Daha sonra, danışanlara bu tedavinin temel mantığı aktarılır ve zor durumlar ile karşılaştığında, bunlarla nasıl baş edebileceği aktarılır. Bilişsel psikolojinin mantığına göre, çocukluk çağlarında kazanılan deneyimler, inanç sistemlerinin şekillenmesinde ve psikomotor becerilerin kullanılmasında oldukça belirleyicidir. Tüm bunlara verilen isim ise ‘şema’dır. Şema, insanların ilerleyen yıllardaki katı düşünceleri ve önyargıları olarak ortaya çıkan kalıplarıdır. Bu terapide, şemalara yoğunlaşılır ve sorunların çözümüne gidilir.

Bilişsel davranışçı terapi kapsamında, ana yoğunlaşılır ve şimdiki zaman sorunlarının çözümü için adımlar atılır. Danışanların, sorunları nedeniyle gerçekleştiremediği her şey ve her aktivite ‘hedef’ olarak belirlenir. Terapide ilk seans ve son seansa kadar hedeflere ulaşmak amaçlanır.

Terapisti ve danışanın birlikte yürüdüğü bu tedavi sürecinde, yaşama etki eden sorunların tespit edilmesinin ardından değişim için öğrenilen bilgiler ev beceriler, seanslar arasında uygulanır ve bu aşamada ev ödevleri ile egzersizlerden yararlanılır.

Genel olarak birkaç seans sonrasında, ilk seansta ortaya konulmuş olan amaçlara ne kadar ulaşılabildiği konusunda fikir edinilmiş olur. Dolayısı ile bu gibi durumlarda maksimum 10 seansa kadar danışanlar seansın sonuna gelir ve yeni öğretilerle hayatlarına devam ederler. Ağır kriz ve ağır kişilik bozuklukları gibi durumlarda, davranışçı bilişsel yaklaşım tedavi süreci uzun sürebilir ve yaklaşık olarak tedaviden yarar sağlanması bir yıl gibi bir süreyi bulabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri

Bilişsel davranışçı terapi teknikleri farklı yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı, kişinin özel şartlarına, içinde bulunduğu duruma ve problemlerin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Kısaca bilişsel davranışçı terapi teknikleri şunlardır:

 • Sorgulama
 • Dıştan içe ilerleme
 • Kendini gözlemleme
 • Düşünceleri kaydetme
 • Pekiştirme
 • Davranışsal deney yapma
 • Aktivite çizelgesi oluşturma
 • Aşamalı olarak görevler oluşturma
 • Atılganlık eğitimi
 • Problem çözme
 • Zihin canlandırması
 • Rol oynama

Bu tekniklerin her birinin farklı bir amacı, farklı bir uygulama şekli ve farklı farklı dikkat edilmesi gereken noktaları bulunmaktadır.

Bu davranışçı terapi yönteminin örnekleri oldukça çoktur fakat bir örnek vermek gerekirse; aktivite çizelgesi yapma tekniğinin temel amacı; danışan kişilerin motivasyon düşüklüğüne uğradığı zaman kendisini iyi hissetmesini sağlayacak olan etkinliği planlayabilmesidir. Bu teknikte uygulama zamanı; danışanların kendilerini depresif hissetiği zamanlardır. Bu tekniğin uygulama şekli; danışanın günlük aktivitelerinin kaydını tutması ve daha sonra da terapistle paylaşması, birlikte daha işlevsel bir çizelge hazırlaması şeklindedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar ise; planlanacak olan aktivitenin danışana yarar sağlamasıdır ve danışanın bu aktiviteyi yapmaktan kaçınmayacak özellikte olmasıdır.

Sonuç olarak bilişsel davranışçı terapi, kişilerin yaşamlarına artı katkı sağlamak ve sorunlarla karşı karşıya kalındığında çözüm yöntemlerini uygulamayı öğretmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Prof.Dr.Murad ATMACA

Prof.Dr.Murad ATMACA

1971 yılında K. Maraş’ta doğdu. Üniversite öğrenimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994’te tamamladı. 1999 yılında psikiyatri uzmanı oldu.

2004 yılında doçent ve 2009 yılında profesör ünvanını aldı.

Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında görev yapan Dr. Murad ATMACA, Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmaktadır.

Beck Institute’den aldığı eğitim sonrası “American Academy of Cognitive Therapy” tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak diplomalandırılan ve mezuniyet sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi veren sınırlı psikiyatri akademisyeninden biridir.

Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticilerindendir.

Dünya Sağlık Örgütü ICD-11 “OKB ve İlişkili Bozuklular” Tanı Ölçütlerini Belirleme Kurulu’nun dünyadan katılan toplam 10 üyesinden birisi olup, çıkacak olan ICD-11 için çalışmalarını tamamlamıştır.

Web of Science (bilimsel çalışmaların yer aldığı veri tabanı) verilerine dayanarak Türk tıbbına ait 2013 Mayıs başına kadar olan 50 yıllık tarama sonucu dünya tıbbında da en kaliteli yayın ölçütü olan ≥72 atıf alan yayınlarda (h indeksine göre dünya literatüründe de en üst düzey yayın kabul edilmesini sağlayan eşik değer)  başyazar olarak ikinin üstünde üst düzey makaleye sahip tıp bilim adamlarının değerlendirildiği geniş tıp literatür analizinde Prof. Dr. Murad ATMACA listeye girebilen ve aralarında bir kısmının şu an yaşamını kaybettiği çok değerli bilim adamlarının da yer aldığı 28 kişilik listeye girmeyi başardı.

130’u uluslararası indekslere giren 250’nin üstünde bilimsel makale ve yazısı bulunmaktadır.

Mesleki yaşamında 100 Bin ‘ den fazla ruh sağlığı muayenesi gerçekleştirmiştir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

Eğitimle İlgili Merak Edilenler

Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri gereklidir.

Eğitim sonunda katılımcılara Fırat Üniversitesi Onaylı Sertifika verilecektir. Sertifika Üniversite tarafından hazırlanacaktır. Sertifika kodunuzla birlikte sertifikanızın doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezinde yapılmaktadır.

Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.

*Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

*Eğitime 7 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücreti yada kapora iade talepleri kabul edilmemektedir.

*Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kişiler eğitim hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılarak kullanabilir.

*Eğitim yeri ve saatiyle ilgili hatırlatmalar 2 gün öncesinden yapılacaktır.

*5 kişi ve üzeri gruplara %10 luk indirim verilmektedir.

Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmaları, yetkinliği ve verilen sertifikanın geçerliliği konusundaki sorulara önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.

Kursiyerler kurumumuzda aldıkları eğitimlerden sonra profesyonel alanda uygulayabilmeleri için sertifikanın geçerliliği oldukça önemlidir. Gelen kursiyerler bununla ilgili bir problem yaşamaması adına güvenilirliği sağlamlaştırmak için kurumumuzda üniversite onaylı sertifika verilmektedir. Bunun sonucunda kurumumuzda eğitimini tamamlamış kursiyerler rahatlıkla kendi T.C. Kimlik numaralarından sertifikalarını sorgulayabilirler.