Aile ve Çift Terapisi Eğitimi

Prof. Dr Gül ERYILMAZ
8 Modül

Oturumlar içerisinde uygulama yapılması  ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

I. Düzey Temel Uygulama Eğitimi

Aile ve Çift Terapileri konusunda, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgi verilmektedir.

1.Modül

 • Aile terapisti olmak
 • Birinci kuşak aile terapileri
 • Psikoanalitik model
 • Bowen aile sistemleri modeli
 • Stratejik aile terapisi modeli
 • Yapısal aile terapisi modeli
 • Yaşantısal aile terapisi modeli
 • Örnek vaka video gösterimi

 

2.Modül 

 • Sistemik yaklaşım
 • Sistemik aile terapileri
 • Hipotez kurma ve aile yaşam döngüsü
 • Kullanılan müdahaleler 
 • Film gösterimi  
 • Aile heykeli 
 • Örnek aile seansı video gösterimi

 

 

   3.Modül

 • Duygular ve biz
 • Duyguların nörobiyolojisi
 • Duyguları anlamak ve sınıflandırmak
 • Bağlanma teorisi
 • Video ve film analizi
 • Duygu odaklı terapi yaklaşımlarına giriş

 

  4.Modül 

 • Duygu odaklı çift terapileri
 • Temel ilkeleri
 • Muayene teknikleri
 • Terapi teknikleri
 • Video gösterimi

II. Düzey : Uygulamalı Eğitim ve Vaka Çalışmaları

Aile ve Çift terapisi eğitiminin birinci düzeyini tamamlamış katılımcıların özellikle uygulama gereksinimlerine yönelik çalışmak. Bu amaca yönelik olarak ailelerin, evliliklerin ve ilişkilerin yaşadıkları sorunlardan bazıları seçilecek ve (teorik bilginin üzerine) pratikte bu sorunlarla nasıl çalışılacağı üzerinde durulacaktır. Değişik vaka örnekleri ve aile çift terapisinde kullanılan teknikler eğitimin amacına ulaşmak için kullanılan araçlar olacaktır. Eğitim sonucunda katılımcıların uygulama yapabilme ile ilgili hazır oluşları sağlanacak ve bir sonraki eğitim olan uygulama aşamasına hazır konuma geleceklerdir.

      1.Modül 

 • Çift terapisi uygulama teknikleri
 • Çatışma döngüsünü bulma ve 1. Aşama
 • Olgu sunumu 

2.Modül 

 • Yakın ilişkilerde çatışmaları çalışmak
 • Terapide 2. Aşama 
 • Pratik uygulama

       3.Modül

 

     4.Modül 

 • Ektramarital ilişki çıkmazı ve seansların yapılandırılması
 • Terapinin işleyişi
 • Pratik uygulama 

 

   III. Düzey: Süpervizyon

I. Düzey ve II. Düzey Eğitimini (80 saat) bitiren katılımcılar katılabilmektedir.  Her bir katılımcının bireysel ya da grup süpervizyonu ile seanslarını ses kaydına alarak eğitimene sunması ve diğer katılımcıların vaka çalışmalarına da aktif bir şekilde katılması amaçlanmaktadır. 8 oturumu tamamlayan katılımcılara uygulayıcı belgesi verilecektir. 

 

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi
EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM